ภาควิชาภาษาไทย

จดหมายวันลอยกระทง-PYP-Thai 19-20

 back-to-school-kids-clipart-png-2.jpg                  

Title: Inspiring individuals 

ผู้เรียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 

The effective Thai language learner 

Central Idea: To become lifelong learners embrace a growth mindset in the pursuit of self development, positive relationships and a balanced lifestyle.

An Inquiry into:

*Creating an inclusive and caring community

*Striving for understanding

*Developing passion in ourselves and others

*Taking ethical action

IMG_6544

IMG_6547IMG_6546IMG_6551IMG_6553IMG_6546 (1)IMG_6545

Growth mindset in self-development in learning Thai language 

See Think Wonder : Routines for introducing & exploring ideas.

Making Thinking Visible by Richhart, Morrison & Church (2011)

Key thinking moves: Description, Interpretation & Wondering.

From watching Growth mindset for students to See Think Wonder in Thai class Thai G2.

 

                                                            ภาควิชาภาษาไทย

Posted in Uncategorized | Comments Off on ภาควิชาภาษาไทย